AI produktioner

Artificial intelligence fra MidJourney er fraktioner af kunstneres blod, sved og cyperpunk-tårer igennem tiden. Herunder ser i digitale AI-produktioner som jeg har kreeret ud fra en ordrække i MidJourney + en sjat Photoshop.